Ikon för Rikstermbanken

rulla

svensk term: rulla
definition:

förflytta text eller bild kontinuerligt på bildskärm eller i fönster

anmärkning:

För eng. scroll bar bör rullningslist användas.

Verbet bläddra används när hela skärmsidan eller fönsterinnehållet byts ut samtidigt. Svenska datatermgruppen avråder från benämningen skrolla.

engelsk term: scroll
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012