Ikon för Rikstermbanken

ramar

svenska termer: ramar
ramteknik
användningsområde: i webbsammanhang
definition:

teknik inom sidbeskrivningsspråket HTML som möjliggör indelning av en webbsida i flera rutor där varje ruta innehåller ett separat HTML-dokument

anmärkning:

Med hjälp av ramteknik kan sidor utformas så att det t.ex. i en ram visas en meny och i en annan ram ett valt dokument.

engelsk term: frames
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012