Ikon för Rikstermbanken

pushteknik (1)

svensk term: pushteknik (1)
definition:

klient-serverteknik som innebär att servern sänder data utan att klienten har efterfrågat dessa;

[i internetsammanhang även i vidare betydelse:] klient-serverteknik för serverutsändning utan direkt klientstyrning

engelsk term: push technology
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012