Ikon för Rikstermbanken

portal

svensk term: portal
definition:

webbsida eller webbsidor som huvudsakligen innehåller ingångar till ett större antal tjänster eller webbplatser med en gemensam nämnare

anmärkning:

Tidigare avsågs med portal en kommersiell webbsida. Affärsidén var att webbsurfarna alltid skulle börja sina sessioner vid en portal, och att den sidan skulle innehålla länkar till tjänster som bedömdes vara lockande: e-post, nyheter, söktjänster, börskurser, postorder, banktjänster och annat.

Numera är skillnaden mellan portaler och andra webbplatser mindre. Därför bör portalen egentligen inte jämföras med en webbplats, utan snarare med webbplatsens ingångssida.

En typisk webbplats är ett antal webbsidor som har samma utgivare, oftast ett företag eller en organisation, och som är knutna till varandra genom länkar och besläktat innehåll. Länkar utåt till andra webbplatser förekommer, i varierande omfattning och aktualitet, i t.ex. länksamlingar, men då ändå bara som ett inslag bland många.

En typisk portal är en eller flera webbsidor med ett utbud av information och tjänster i form av länkar till andra webbplatser eller webbsidor. Länkarna är här en grundval och inte bara medtagna ”för kännedom”. Det hindrar naturligtvis inte att portalen kan innehålla mycket eget material.

Portaler är ofta organisationsövergripande, dvs. flera organisationer samarbetar kring ett gemensamt tema. Detta tema kan vara:

- relativt ämnesspecifikt, som hos Kvinnofridsportalen och Språkvårdsportalen

- betydligt bredare, som hos SverigeDirekt (hela offentliga sektorn), Passagen (ett ”klassiskt” upplägg där flera kommersiella aktörer samarbetar) eller Företagarguiden (Nuteks guide kring att starta och driva företag).

Oavsett tema så handlar det om att paketera informationsresurser eller tjänster från flera håll på ett överskådligt sätt, så att informationssökare och kunder lotsas rätt.

Observera att gränsen mellan portal och webbplats ändå är flytande, inte minst på grund av att portaler brukar anses ambitiösare och ”finare” än vanliga webbplatser.

se även:
engelsk term: portal
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012