Ikon för Rikstermbanken

podd-

svensk term: podd-
anmärkning:

Använd podd- för eng. ”pod” som förled i ord som poddradio, poddtjänst, poddsändning, poddartiklar.

Termen poddradio (’tjänst som möjliggör nedladdning av lagrade radioprogram och musikfiler via internet för uppspelning i dator eller mediespelare vid valfri tidpunkt’) är redan etablerad hos bl.a. Sveriges Radio.

Poddradio innebar ursprungligen att programmen hämtades automatiskt enligt ett schema som användaren ställde in, som en RSS-prenumeration fast för ljud i stället för text. Numera kallas det poddradio även när en radiostation på sin webbplats tillhandahåller radioprogram för manuell nedladdning. Det engelska ordet ”pod” betyder ’fröskida, ärtbalja, kapsel’ men bildligt också ’grej, mojäng’.

ekvivalensanmärkning:

Den engelska termen ”podcasting” avspeglar att det första dataprogrammet för poddradio skrevs för Apples mediespelare Ipod. Det senare ledet -casting är hämtat från broadcasting, sv. rundradio.

engelsk term: pod
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012