Ikon för Rikstermbanken

plattform

svensk term: plattform
definition:

specifik datorutrustning, programvara eller kombination av dessa

anmärkning:

Plattform kan t.ex. avse en viss processor, en viss buss eller ett visst operativsystem. Sammansättningen plattformsoberoende är också ofta oklar och kan behöva preciseras. Det är bättre att skriva det man menar, t.ex. ’oberoende av operativsystem’, ’fungerar i alla datormiljöer’, eller liknande.

ekvivalensanmärkning:

Eng. platform översätts ofta med plattform, men innebörden av termen är många gånger oklar och kan då behöva preciseras.

engelsk term: platform
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012