Ikon för Rikstermbanken

multimedie-

svensk term: multimedie-
anmärkning:

Ordet medium böjs ett medium, mediet, flera medier, medierna, och får som förled formen medie- (jämför akvarium, akvariet, akvarier, akvariefisk). Det ska alltså heta t.ex. multimedieteknik, inte multimediateknik.

Eftersom multimedia är ett modeuttryck och själva tekniken (dvs. att flera medier, t.ex. ljud, bild och ljus, samspelar på något sätt) är standard i nya datorer, kan man i regel slopa det.

Vill man ändå använda detta plurala ord, är multimedier att föredra framför multimedia. Som bakgrund till denna rekommendation ligger att den svenska språkvården numera avråder ifrån pluralformen media för ordet medium.

 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012