Ikon för Rikstermbanken

multikörning

svenska termer: multikörning
parallellbearbetning
parallellkörning
definition:

samtidig körning av flera program i samma dator

anmärkning:

Genom denna teknik kan datorn betjäna flera samtidiga användare eller bedriva flera samtidiga aktiviteter.

engelska termer: multiprocessing
multitasking
parallel processing
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012