Ikon för Rikstermbanken

molnbaserade datortjänster

svensk term: molnbaserade datortjänster
anmärkning:

Cloud computing är ett modeuttryck för en utveckling inom IT där funktioner som lagring, processorkraft och program flyttas ut från ett företags interna datornät och "in i molnet", dvs. de finns någonstans bland en uppsättning geografiskt utspridda servrar i internet som molntjänstleverantören disponerar och samordnar. Detta sätt att "köpa IT" gör det möjligt att bara betala för de resurser man behöver för ögonblicket. Exempel: Google Apps, Salesforce och Projectplace. Då sammanhanget är givet kan det kortare molntjänster användas.

engelsk term: cloud computing
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012