Ikon för Rikstermbanken

modemkapning

svensk term: modemkapning
definition:

förfarande där en dator manipulerats så att dess modem ringer upp ett dyrt betalnummer i stället för den vanliga internetleverantören

anmärkning:

Termen modemkapning är sedan länge väl etablerad för fenomenet.

Tekniskt går det till så att ett webbfönster lurar användaren att tro att klickning på en ruta eller länk gratis ger tillgång till ett visst innehåll. Men i själva verket laddas då ett uppringningsprogram (eng. dialler) ned. Sedan kopplar programmet i smyg bort ordinarie fjärranslutning i Windows och ringer upp ett annat nummer, ett s.k. betalnummer som kostar avsevärt mycket mer än den vanliga uppkopplingen till internetleverantören. Betalnummer debiteras via teleräkningen, så det är först när räkningen kommer som användaren blir varse vad som hänt, i form av en kostnadspost på kanske tusen kronor för en timmes uppkoppling.

De betalnummer som modemkapare brukar smyginstallera är oftast utlandsnummer till pornografiskt material. Se även utredningen ”Konsumentskydd vid modemkapning” (SOU 2005:20), s.32. Regeringskansliet [www].Tillgängligt (hämtat 8 juni 2005) på LK http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/02/12/2ecd69dd.pdf

engelsk term: modem hijacking
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012