Ikon för Rikstermbanken

mellanserver

svenska termer: mellanserver
proxyserver
definition:

server som utgör gränsen mellan två datornät, t.ex. mellan ett internt och ett externt datornät, och som vidarebefordrar trafiken dem emellan

anmärkning:

En mellanserver är i regel placerad mellan ett internt och ett externt nät och uppträder mot det externa nätet som om den utgjorde en dator på det externa nätet. Den döljer härigenom för det externa nätet vilka noder som är anslutna till det interna nätet. Mellanservern fungerar som ombud, därav den engelska benämningen proxy (som bl.a. betyder ’ombud’).

En mellanserver som förmedlar webbtrafik har ofta en cachefunktion för webbsidor, dvs. mellanlagrar externa webbsidor, bilder o.d. så att dessa bara behöver laddas ned en gång. På så sätt blir webbåtkomsten i det lokala nätet snabbare samtidigt som belastningen på nätförbindelsen till internet minskar.

engelsk term: proxy server
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012