Ikon för Rikstermbanken

markör

svensk term: markör
definition:

rörlig bildskärmssymbol som markerar var nästa tecken kommer att visas

anmärkning:

I de gängse kontorsprogrammen antar markören formen av ett lodstreck och anger insättningspunkten, dvs. var nästa tecken från tangentbordet kommer att hamna. Insättningspunkten kan flyttas via tangentbordet eller med musen.

se även:
engelsk term: cursor
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012