Ikon för Rikstermbanken

kryptering med öppen nyckel

svenska termer: kryptering med öppen nyckel
öppen nyckel-kryptering
definition:

kryptografiteknik där två relaterade nycklar används, varav en är öppen och en är hemlig

anmärkning:

Det mycket stora heltal som bestämmer hur ett meddelande (eller data som lagras i krypterad form) ska förändras vid kryptering eller dekryptering kallas nyckel. Vid symmetrisk kryptering används samma nyckel för kryptering och dekryptering, medan man vid asymmetrisk kryptering använder olika nycklar. Kryptering med öppen nyckel är en form av asymmetrisk kryptering där en av nycklarna öppet kan lämnas ut, medan den andra hålls hemlig. Denna teknik blir allt vanligare på internet, t.ex. i PGP (Pretty Good Privacy) i e-postprogram, och i SSL (Secure Socket Layer) i webbläsare.

engelsk term: public key encryption
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012