Ikon för Rikstermbanken

kodek (1)

svensk term: kodek (1)
användningsområde: inom datakomprimering
definition:

enhet som komprimerar och avkomprimerar data

anmärkning:

Ordet böjs en kodek, kodeken, flera kodekar, kodekarna. Det svenska kodek har betoningen på första stavelsen och uttalas som ordet koden.

Kodek på videoområdet handlar om komprimering, medan det på teleområdet handlar om att teleoperatörer behöver kodekar för att konvertera (koda) binära signaler i sina digitala nät till analoga signaler i sina analoga nät.

Den försvenskade stavningen kodek är redan etablerad i uttryck som ”videokodek”, t.ex. MPEG och Cinepak.

ekvivalensanmärkning:

Det engelska ”codec” uttolkas ”compression/decompression” eller ”coder/decoder”. Det handlar om en enhet eller ett dataprogram som kombinerar de båda funktionerna komprimerare/avkomprimerare eller kodare/avkodare.

engelsk term: codec
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012