Ikon för Rikstermbanken

klammerparentes

svenska termer: klammerparentes
spetsparentes
beteckning/formel: {}
definition:

tecknet { och tecknet }

engelska termer: braces
curly brackets
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012