Ikon för Rikstermbanken

kaka

svensk term: kaka
definition:

liten datamängd med information om tidigare besök som en webbserver skickar till en webbläsare och senare kan hämta därifrån

anmärkning:

Hela mängden kakor för en webbläsare kallas kakfil (eng. cookie file) eller eventuellt kakburk.

Om man flera gånger vid olika tillfällen besöker en viss webbserver eller webbplats, så medför kakan att webbservern kan känna till att man tidigare varit där och också veta vad man gjort vid de tidigare besöken.

Kaka är egentligen inte någon lyckad metafor för begreppet. Andra uttryck skulle eventuellt fungera bättre, t.ex. avtryck, markering, märke, visitkort.

exempel:

Exempel: Om man gått in på en viss banks webbplats och sökt sig fram till sitt lokala kontors webbsida, kan informationen i kakan styra så att man vid nästa besök på bankens webbplats kommer direkt till det lokala kontorets webbsida.

engelsk term: cookie
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012