Ikon för Rikstermbanken

internminne

svenska termer: internminne
arbetsminne
inre minne
internt minne
primärminne
förklaring:

En dator har alltid ett internminne, där program och data ligger medan bearbetning pågår.

Det är viktigt att läsning och skrivning i internminnet går snabbt. Därför är det konstruerat för direkt åtkomst. I en persondator består internminnet vanligen av ett stort antal (ofta flera miljoner) byte, som var och en innehåller 8 bitar. Varje byte i internminnet har en egen adress i form av ett nummer och kan nås direkt. Internminnen är mycket snabbare än externminnen.

Internminnen har ett högt pris per bit, är förhållandevis litet, har kort åtkomsttid, lagring sker under exekvering och informationen försvinner vid spänningsbortfall.

 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012