Ikon för Rikstermbanken

incheckning

svensk term: incheckning
användningsområde: vid versionshantering och databashantering
definition:

åtgärd som innebär att preliminära ändringar i ett dokument eller i en databas blir definitiva och görs tillgängliga

anmärkning:

Versionshantering (eng. revision control) är vanligt i samband med programutveckling och de dokument som hanteras är då ofta källkodsfiler (programkod), men kan också vara andra typer av textdokument, såsom indatafiler till program och dokumentationsfiler.

Lämpliga verbuttryck att använda blir checka ut respektive checka in. ”När utvecklaren är klar med ändringarna i sitt utcheckade avsnitt av programkoden checkar hon in det igen. Därmed blir hennes ändringar tillgängliga för kollegerna.”

engelska termer: checkin
commit
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012