Ikon för Rikstermbanken

ikon

svenska termer: ikon
symbol
definition:

representation av ett objekt (program, fil, mapp) i form av en liten bild på datorns skärmbild

anmärkning:

Termen ikon har kommit att dominera, men termen symbol är vanligast i Macintoshvärlden.

engelsk term: icon
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012