Ikon för Rikstermbanken

igenkänningstecken

svensk term: igenkänningstecken
användningsområde: inom elektronisk identifiering
definition:

bevis på att någon är den som hon utger sig för att vara

anmärkning:

För detta begrepp används ofta termen ”informationsbärare”. Svenska datatermgruppen rekommenderar dock igenkänningstecken, eftersom den termen inte antyder att det är fråga om information som är meningsfull för en människa. Ett igenkänningstecken kan nämligen bestå av en slumpmässig kombination av bokstäver eller siffror, som bankomatkortets säkerhetskod.

Termen token används emellanåt oöversatt i svenskan i den här betydelsen. Om man nu måste göra det får termen lämpligen följande böjning: ”ett token, flera token”. För att slippa bestämda former som ”toknet” och ”toknen” använder man omskrivning: ”detta token”, ”dessa token”.

engelsk term: token
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012