Ikon för Rikstermbanken

hjälpcentral

svensk term: hjälpcentral
definition:

funktion i ett företag eller en organisation med uppgift att hjälpa anställda eller kunder att lösa problem med framför allt datorhantering eller databehandling

anmärkning:

Man kan också namnge hjälpcentralen mer precist alltefter arten av hjälp som tillhandahålls, t.ex. användarhjälp, användarstöd, informationstjänst, kundservice, kundtjänst, språkrådgivning, termtjänst, datorhjälp, datorjour, dataakut. För valet mellan data- och dator-, se data-.

engelsk term: helpdesk
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012