Ikon för Rikstermbanken

gränssnitt

svensk term: gränssnitt
definition:

kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system

anmärkning:

Användargränssnitt, eng. user interface, kallas det gränssnitt som möjliggör kommunikation mellan människa och dator och utgörs bl.a. av det man ser på bildskärmen. Det finns t.ex. grafiska användargränssnitt (eng. graphic(al) user interface, GUI) som bygger på fönster, ikoner (symboler) etc., och rent textbaserade användargränssnitt. Om man avser en hårdvaruenhet kan gränssnittskort för eng. interface board (interface card) vara en lämplig svensk term.

exempel:

Exempel på gränssnitt är gränssnittet mellan två program, mellan dator och modem samt mellan dator och skrivare.

engelsk term: interface
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012