Ikon för Rikstermbanken

flerfunktionsskrivare

svenska termer: flerfunktionsskrivare
multifunktionsskrivare
definition:

skrivare som har ytterligare funktioner utöver utskrifter, vanligen faxning, kopiering och skanning

anmärkning:

Termen multifunktionsskrivare är redan etablerad i handeln. Svenska datatermgruppen rekommenderar dock i första hand flerfunktionsskrivare.

engelska termer: multifunctional printer
all-in-one printer
multifunction printer
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012