Ikon för Rikstermbanken

fast program

svensk term: fast program
definition:

program i gränsområdet mellan datorutrustning och program; ofta avses mikrokod som utför s.k. maskininstruktioner

anmärkning:

Fasta program läggs in i fasta minnen i datorn vid tillverkningen.

engelsk term: firmware
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012