Ikon för Rikstermbanken

följsam webbdesign

svensk term: följsam webbdesign
definition:

utformning av webbsidor som gör att webbsidans utseende automatiskt förändras beroende på hur stort utrymme som finns i webbläsarfönstret

anmärkning:

Den snabba spridningen av smarttelefoner och datorplattor har påskyndat att en ny teknik för utformning av webbsidor börjat användas. Den möjliggör så kallad följsam webbdesign, som bland annat innebär att webbsidan som visas är väl anpassad efter den skärmstorlek som mobilen, datorplattan eller persondatorn har.

Webbläsarfönstrets uppbyggnad – placering och storlek på rubriker, knappar, flikar, bilder, omfång på texten osv. – kan med följsam webbdesign alltså anpassas till användarens skärm- eller fönsterstorlek, utan att användaren behöver ange någon separat webbadress för t.ex. smarttelefoner och utan att webbutformaren behöver underhålla olika html-sidor.

Se även riktlinje 91 (Skapa en design som fungerar oavsett fönster- och skärmstorlek) i "Vägledning för webbutveckling" http://www.webbriktlinjer.se.

engelsk term: responsive web design
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012