Ikon för Rikstermbanken

enhetsfack

svensk term: enhetsfack
definition:

plats för monteringsbar minnesenhet i datorlåda

anmärkning:

Hårddisk och cd-enhet är exempel på enheter som sitter monterade i enhetsfack. Ibland talar man övergripande om utbyggnadsplats.

se även:
engelska termer: expansion bay
bay
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012