Ikon för Rikstermbanken

editor

svensk term: editor
definition:

textbehandlingsprogram som arbetar med ren text utan dolda formatmarkeringar, och ursprungligen avsett att skriva programkod eller bearbeta redan skriven text med

anmärkning:

Editor är sedan länge en etablerad term bland svenska programmerare. Enkla editorer kan användas för att skriva bland annat kortare texter, programkod och kod för webbsidor. Mer specialiserade editorer (t.ex. Emacs och Vi) kan ha avancerade funktioner för till exempel programutveckling, som inte finns i typiska ordbehandlingsprogram.

engelsk term: editor
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012