Ikon för Rikstermbanken

diskussionsgrupp

svenska termer: diskussionsgrupp
diskussionsforum
definition:

forum för diskussion och informationsutbyte på internet

anmärkning:

Kortformen forum kan också fungera, i synnerhet om man avser platsen man besöker snarare än människorna och innehållet.

Svenska datatermgruppen avråder från nyhetsgrupp, som är en direktöversättning av eng. newsgroup. Skälet är att de båda engelska termerna egentligen står för samma begrepp. Därför bör de få en och samma benämning på svenska, då lämpligen de mer beskrivande diskussionsgrupp eller diskussionsforum, alltefter sammanhanget.

engelska termer: discussion group
newsgroup
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012