Ikon för Rikstermbanken

datorplatta

svenska termer: datorplatta
pekplatta
platta
svensk term (avrådd): surfplatta
definition:

bärbar dator med pekskärm

anmärkning:

Som kortform förekommer platta. En datorplatta är oftast inbyggd i en platt bildskärm med pekfunktion, är avsedd att hållas i handen eller i knät och saknar (eller har ett mycket litet) mekaniskt tangentbord.

Surfplatta används också för detta begrepp, men det är onödigt snävt – man kan ju göra mycket mer än surfa på en datorplatta. Jämför även e-bok.

se även:
engelsk term: tablet computer
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012