Ikon för Rikstermbanken

datorminne

svensk term: datorminne
anmärkning:

Åtkomstmetoder:

Det som är lagrat i ett minne är en följd av bitar (nollor och ettor), som regel grupperade till byte eller ord. Vid läsning och skrivning i ett minne finns två åtkomstprinciper:

- Sekventiell åtkomst, då man inte kan hoppa förbi information utan läser alla orden i den följd som de står i (en del av) minnet. Så måste man göra på t.ex. magnetband. Den här åtkomstprincipen kallas på engelska ’sequential access’.

- Direkt åtkomst, då man kan skriva eller läsa direkt på godtycklig plats i minnet. Detta kallas på engelska ”direct access” eller ”random access” (härav benämningen RAM, Random Access Memory).

På skivminnen använder man sig av en mellanform: Informationen är lagrad i sektorer, där sektorerna kan nås direkt, men varje sektor måste läsas sekventiellt.

 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012