Ikon för Rikstermbanken

dator

svensk term: dator
definition:

programstyrd anordning för bearbetning och hantering av data

anmärkning:

Allmänt gäller att dator- som förled bör användas vid företeelser som leder tankarna till själva datorn. I andra fall bör data- användas. Se vidare under data-. Vi avråder bestämt från uttrycket datan för ’datorn’ eller ’datasystemet’. Jämför data, program, server.

se även:
engelsk term: computer
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012