Ikon för Rikstermbanken

centralenhet

svensk term: centralenhet
definition:

den enhet i en dator som omfattar en eller flera processorer med tillhörande elektronik

anmärkning:

Förkortningen CPU har kommit att användas för flera begrepp i svenskan.

se även:
engelska termer: central processing unit
CPU
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012