Ikon för Rikstermbanken

cd-läsare

svenska termer: cd-läsare
cd
cd-spelare
definition:

apparat som läser av cd-skivor

anmärkning:

Skriv cd med små bokstäver i stället för CD. Initialförkortningar som cd (compact disc) brukar till en början ofta skrivas med versaler. Efter hand som uttrycket och företeelsen blir mer bekant brukar man skriva dem med små bokstäver. Jämför mc (motorcykel), tv (television), wc (water closet), gd (generaldirektör), vd (verkställande direktör).

Man kan undvika att böja cd i plural genom att ta till samma lösning som för plural av orden tv, radio och video (tv-apparater, radioapparater, videofilmer, videoapparater), nämligen att lägga till ett efterled som går lätt att böja: cd-skivor, cd-spelare, cd-läsare.

 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012