Ikon för Rikstermbanken

byte under drift

svensk term: byte under drift
anmärkning:

Oftast åsyftas att en av flera hårddiskar i servermiljö kan bytas utan att hela systemet måste stoppas.

Det snarlika engelska uttrycket hotplug(gable) gäller nya maskinvaruenheter som efter inkopplingen mer eller mindre konfigurerar sig själva och därmed kan användas nästan omedelbart. På svenska kan Svenska datatermgruppen tänka oss inpluggningsbar. Begreppet är detsamma som i pc-standarden ”plug-and-play”, ”plugga in och kör”.

engelsk term: hot swap
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012