Ikon för Rikstermbanken

bindestreck

svensk term: bindestreck
definition:

tecknet -

anmärkning:

Ett bindestreck bör läsas ut som bindestreck och inte bara som streck, eftersom det förekommer många olika slags streck i datasammanhang.

 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012