Ikon för Rikstermbanken

autentisering

svensk term: autentisering
definition:

kontroll av uppgiven identitet, t.ex. vid inloggning, vid kommunikation mellan två system eller vid utväxling av meddelande mellan användare

anmärkning:

Som verb används autentisera. Använd hellre (meddelande)verifiering än autentisering i betydelsen ‘kontroll av meddelande’.

Autentisering, autentisera stavas med -s- trots att det bakomliggande substantivet autenticitet stavas med -c-. Skälet är att det finns ett samhörigt adjektiv på -isk: autentisk. Jämför kriticitet, kritisk och kritisera.

engelsk term: authentication
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012