Ikon för Rikstermbanken

anslutbarhet

svensk term: anslutbarhet
definition:

förmåga hos ett program eller en enhet att samverka med andra program eller enheter

anmärkning:

Det engelska ”connectivity” har flera betydelser men används här för ett programs eller en apparats förmåga att fungera ihop med andra program eller apparater. ”Den här bärbara datorn har dålig anslutbarhet” kan det exempelvis heta om det är svårt att få datorn att fungera i ett datornät.

Ofta ser man ordet konnektivitet för det här begreppet, men det vill Svenska datatermgruppen avråda ifrån. Det används nämligen ofta med en mer oprecis och vag betydelse (t.ex. i betydelsen ’infrastruktur’) och är lite av ett modeuttryck i dag. Den som vill vara mer precis bör använda termen anslutbarhet.

engelsk term: connectivity
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012