Ikon för Rikstermbanken

adressikon

svenska termer: adressikon
adressymbol
definition:

ikon eller symbol som visas före webbadressen i webbläsarens adressfält

anmärkning:

Svenska datatermgruppen rekommenderar adressikon (adressymbol) i stället för det längre ordet webbadressikon. I och med det blir termen oberoende av mer webbläsarbundna uttryck som redan förekommer på svenska, som bokmärkesikon och favoritikon. Ytterligare en term som Svenska datatermgruppen avråder ifrån är URL-ikon, i linje med vår rekommendation om webbadress i stället för det engelska URL.

engelsk term: favicon
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012