Ikon för Rikstermbanken

XHTML

svensk term: XHTML (förkortning) 
förklaring:

Omskrivning av HTML baserad på och anpassat till XML, Extensible Markup Language.

anmärkning:

XHTML 1.0 avlöste i januari 2000 HTML 4.01 som ”officiell” version av HTML, se även .

engelsk term: XHTML (förkortning) 
engelsk term (uttydning): Extensible HyperText Markup Language (oförkortad form) 
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012