Ikon för Rikstermbanken

WEP

svensk term: WEP (förkortning) 
förklaring:

Enkel form av kryptering av dataöverföring i trådlösa nät (WLAN).

se även:

WPA

engelsk term: WEP (förkortning) 
engelsk term (uttydning): Wired Equivalent Privacy (oförkortad form) 
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012