Ikon för Rikstermbanken

URI

svenska termer: URI (förkortning) 
generell resursidentifierare
definition:

unik adress till alla slags resurser på webben såsom HTML-dokument, bilder, video och dataprogram

anmärkning:

Överordnad URL och URN.

se även:

URL, URN

engelska termer: URI (förkortning) 
Uniform Resource Identifier (oförkortad form) 
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012