Ikon för Rikstermbanken

TWAIN

svensk term: TWAIN (förkortning) 
definition:

gränssnitt (API) för kommunikation mellan bildbehandlingsprogram och en bildläsare eller digitalkamera

anmärkning:

Nya bildläsare brukar levereras med drivrutiner för TWAIN. Namnet är hämtat ur Kiplings The ballad of East and West: ”... and never the twain shall meet ...” vilket avspeglar tidigare problem med att koppla bildläsare till pc. Den populära efterhandskonstruktionen ”Technology without ...” lever dock sitt eget liv.

engelsk term: TWAIN (förkortning) 
engelsk term (uttydning): ”Technology (Toolkit) Without An Interesting Name” (oförkortad form) 
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012