Ikon för Rikstermbanken

MHz

svensk term: MHz (förkortning) 
definition:

enhet för frekvens angiven i miljoner svängningar per sekund

engelska termer: MHz (förkortning) 
megahertz (oförkortad form) 
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012