Ikon för Rikstermbanken

ITU-T

svensk term: ITU-T (förkortning) 
förklaring:

ITU:s standardiseringsavdelning, (f.d. CCITT).

engelska termer: ITU-T (förkortning) 
ITU Telecommunication Standardization Sector (oförkortad form) 
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012