Ikon för Rikstermbanken

IKT

svenska termer: IKT (förkortning) 
informations- och kommunikationsteknik (oförkortad form) 
se vidare under:
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012