Ikon för Rikstermbanken

IDN-domän

svensk term: IDN-domän
förklaring:

Tidigare har det bara gått att använda den latinska teckenuppsättningen a–z och 0–9 (ASCII-kod) i domännamn. Men sedan 2003 går det att ha domännamn även med andra bokstäver, s.k. IDN-domäner (IDN, International Domain Names). Det gäller t.ex. se-adresser med å, ä, ö, é och ü och net-, nu-, info- och com-adresser med en rad nationella tecken (â, à, æ, ë, ê, ç, õ, ø m.fl.), inte minst för de stora asiatiska språken. Nu kan man alltså använda domännamn som norrköping.se och endereços.com. En sådan domän kan man vilja skaffa t.ex. för att hävda rätten till att använda nationella tecken, eller för att en ASCII-domän är tvetydig (jonsson.se – Jönsson eller Jonsson? habo.se – Håbo kommun eller Habo kommun?). På sikt är möjligheterna väldiga: Unicode, den teckenkod som nyare operativsystem och program är försedda med, innehåller för närvarande ca 100 000 tecken. Redan nu finns för många domäner planer på att göra ett stort antal tecken i Unicode möjliga att använda.

Det nya domännamnssystemet kommer emellertid även fortsatt att bygga på ASCII-kod, varför de nya tecknen måste kodas om med s.k. ACE-kodning (ASCII Compatible Encoding) så att de passar in i det nuvarande systemet. Därefter kan domännamnet avkodas i t.ex. webbläsare eller e-postprogram igen och visas med de nationella tecknen återgivna i sin ursprungliga form.

IDN i webbadresser: I nyare versioner av t.ex. webbläsarna Netscape, Mozilla, Firefox och Safari sker denna omkodning automatiskt i bakgrunden, men i Explorer (5.0 eller senare) krävs än så länge ett tilläggsprogram. Äldre webbläsare klarar inte av att hantera IDN-domäner (språknämnden.se visas då inte alls alternativt IDN-kodat som xn–sprknmnden-u5aj.se), och utländska datoranvändare saknar t.ex. å, ä och ö på sina tangentbord. Vare sig man som svensk skaffar en helt ny domän eller vill komplettera sin gamla med en IDN-domän, bör man därför åtminstone under de närmaste åren ha en ekvivalent ASCII-domän (spraknamnden.se) parallellt med sin IDN-domän (språknämnden.se). Man kan då lämpligen ha ASCII-domänen som huvudkonto och låta IDN-domänen peka på den.

IDN i e-postadresser: Det finns nu förvisso insticksprogram för IDN i bl.a. Outlook och Outlook Express, men de nya domänerna fungerar än så länge bristfälligt i e-posttrafiken. Observera också att IDN tills vidare inte gäller det som står till vänster om @ (snabel-a) i e-postadresser. Man måste alltså oavsett IDN skriva Asa.Bjork@ (för Åsa Björk). Enligt IETF (Internet Engineering Task Force) kommer nationella tecken att vara möjliga även för vänsterledet inom några år.

Hur informerar man om IDN-adresser i kontaktuppgifter på visitkort, webbsidor etc.?

För webbadresser kan det räcka med att återge IDN-varianten, framför allt till svenska kontakter: ”Du når oss på www.språknämnden.se.” Svenska användare vet i regel att det går bra att slopa diakriterna, och utlänningar ser ofta inte ens diakriterna utan läser å och ä som ett a. Har man utrymmet eller känner sig osäker, informerar man helst om båda sina adresser: ”Du når oss på www.spraknamnden.se eller www.språknämnden.se.” Vill man i t.ex. annonser smidigt och kort visa att båda adressformerna går bra, kan man sätta diakriterna (ringen över å, prickarna över ä, ö och ü, akut accent över é) i annan färg eller gråton än ”grundbokstäverna” (a, o, u och e). För e-post bör man tills vidare bara ange en traditionell ASCII-adress: kontakt@tjaro.se. När e-postprogrammen börjar kunna hantera de nya domänerna bättre, kan man också ge IDN-adressen: kontakt@tjärö.se.

Hur återger man tecken som inte finns på tangentbordet?

När man ska skriva domännamn med främmande tecken i adressfältet i en webbläsare eller i ett e-postprogram, blir det förstås problem om tecknen inte finns tillgängliga på tangentbordet. Vill man ändå försöka återge tecknen, är tre möjliga metoder då att 1) klistra in tecken från andra program (t.ex. via Symbolmenyn i Word) eller från en sedan tidigare tillverkad textfil med främmande tecken, 2) ändra språkinställningar i webbläsaren eller teckenuppsättning i Kontrollpanelen/Tangentbord till annat språk eller (krångligare) 3) använda tangentkommandon (exempel: alt + 132 på numeriska tangenterna = ä i Windows).

Mer information om registrering, teknik, problem och omkodning:

http://www.idnnow.com/index.jsp

http://idn.verisign-grs.com/plug-in/support/index.jsp

http://www.nic.se/teknik/idnconvert.shtml

http://www.nameisp.com/idn.asp

 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012