Ikon för Rikstermbanken

DNS

svensk term: DNS (förkortning) 
förklaring:

Domännamnssystemet i internet, som hanterar översättning mellan domännamn och IP-nummer (och tvärtom).

engelska termer: DNS (förkortning) 
domain name system (oförkortad form) 
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012