Ikon för Rikstermbanken

CTO

svenska termer: CTO (förkortning) 
teknisk chef
definition:

person på hög nivå (i USA oftast direkt under vd, CEO) som ansvarar för teknikinriktade it-frågor i större företag eller organisationer.

se även:

CIO

engelska termer: CTO (förkortning) 
Chief Technology Officer (oförkortad form) 
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012