Ikon för Rikstermbanken

BBS

svensk term: BBS (förkortning) 
förklaring:

Elektronisk anslagstavla, elektroniskt diskussionsforum, elektronisk meddelandeförmedling; avser äldre uppringbara tjänster som inte ingick i internet; motsvaras idag av internets diskussionsforum.

engelska termer: BBS (förkortning) 
Bulletin Board System (oförkortad form) 
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012