Ikon för Rikstermbanken

ANSI

svensk term: ANSI (förkortning) 
förklaring:

Standardiseringsorganisation i USA.

engelska termer: ANSI (förkortning) 
American National Standards Institute (oförkortad form) 
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012